Zaznacz stronę

Przyjazny e-Urząd

21.05, PNT w Opolu
O konferencjiRejestracja
O Konferencji „Przyjazny e-Urząd”

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na Konferencję „Przyjazny e-Urząd”. Konferencja to pigułka aktualnej wiedzy dotyczącej nowych funkcjonalności aplikacji e-US, a także możliwość spotkania z pracownikami Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje:

9

e-US, obsługa klienta i portale dla podatników

9

Naczelnik Urzędu Skarbowego jako wierzyciel

9

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur

9

Akcyza w pigułce

AGENDA
21.05.2024, atrium PNT w Opolu
09:00-09:15

Wsparcie przedsiębiorców w wyzwaniach cyfrowych – prezentacja projektu European Digital Innovation Hub (EDIH)

dr inż. Piotr Bębenek, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

09:15-09:30

Możliwości pozyskania dotacji bezzwrotnych dla firm w regionie w roku 2024

Michał Wojczyszyn, wicedyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki  

09:30-10:15

Blok I – e-US, obsługa klienta i portale dla podatników, komunikacja i korespondencja

– Dokumenty i deklaracje
– Historia deklaracji
– Zaświadczenia
– Akty notarialne
– Rozliczenia
– Płatności online
– Akty notarialne
– Warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego (profil zaufany, konto organizacji, e-korespondencja)
– Korzyści z korzystania z usług w e-Urzędzie skarbowym (w tym e-Korespondencja)
– Obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego (terminowe i poprawne składanie informacji/deklaracji)
– podatki.gov.pl – źródło wiedzy podatkowej (np. Eureka)

Prowadzenie: Dorota Chróściel – kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu

10:15-11:00

Blok II – Naczelnik Urzędu Skarbowego jako wierzyciel

Przedsiębiorco w przypadku ewentualnego opóźnienia w płatnościach w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami. Jakie masz możliwości?

– Przesunięcie terminu zapłaty zobowiązania max do 2 tyg. w ramach tzw. „miękkiej egzekucji” po spełnieniu odpowiednich przesłanek,
– Złożenie wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań (rodzaje ulg, dokumenty, które należy złożyć, pojęcie ważnego interesu strony i publicznego)

Działania przedegzekucyjne (czym skutkują):
– Upomnienie,
– Tytuł wykonawczy

 Działania w przypadku bezskuteczności egzekucji (rodzaje podejmowanych działań i ich skutek):

– Orzeczenie o odpowiedzialności osób trzecich,
– Wniosek o ogłoszenie upadłości (restrukturyzacja),
– Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

Prowadzenie: Anita Szczepańska – kierownik Działu Spraw Wierzycielskich w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:15

Blok III – KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur

– Co to jest KSeF
– Etapy wprowadzania KSeF
– Dla jakich grup podatników – czy jest to obowiązkow
– Dostęp do KSeF
– Rodzaje, modele i zasady nadawania oraz odbierania uprawnień do KSeF
– Jak wystawić fakturę w KSeF
– Programy i aplikacje do wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Prowadzenie: Iwona Korzanowska – kierownik Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu

12:15-13:00

Akcyza w pigułce

– Właściwość miejscowa Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu (omówienie właściwości miejscowej, rodzaju realizowanych zadań + informacja dot. eMCeK oraz WIA)

– Definicja podatnika podatku akcyzowego oraz omówienie powstania obowiązku podatkowego

– Rejestracja CRPA – informacje ogólne

– PUESC – informacje ogólne

– Deklaracje dla podatku akcyzowego – omówienie  + omówienie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (Centrum Rozliczeń)

– Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych –  wiadomości ogólne – kiedy powstaje obowiązek, jaki termin na zapłatę podatku, jaki rodzaj deklaracji, kiedy Podmiot może wnioskować o wydanie zaświadczenia zwalniającego z zapłaty podatku akcyzowego

– Wyroby akcyzowe – wiadomości ogólne, rodzaje wyrobów akcyzowych, kiedy należy złożyć zabezpieczenie

– Rejestracja AKC-RU  (oleje opałowe)

Prowadzenie: St. rachm. Agnieszka Florczyk – Kierownik Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu

Przyjazny e-Urząd

21.05, godz. 9:00, PNT w Opolu, ul. Technologiczna 2B (atrium)
Rejestracja
KONTAKT

Inkubator Przedsiębiorczości
PNT w Opolu
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole